Skip links

Mediebyrå

Alle våre ansatte og deres erfaring blir din markedsfører

Hvorfor bruke et mediebyrå?

De fleste bedrifter bruker penger på en eller annen form for markedsføring. Hvor mye penger som blir brukt på hvilke markedsføringsaktiviteter varierer. Våre kunder har behov for hjelp til sin markedsføring for å blant annet øke omsetning, styrke sin merkevare, rekruttere flere kunder eller ta vare på sine eksisterende kunder. Det kan være flere ulike grunner til hvorfor bedrifter ønsker å benytte seg av et mediebyrå:

  • Har ikke tilstrekkelig kunnskap om markedsføring selv og ønsker å bruke et reklamebyrå med mer kompetanse innen fagfeltet.
  • Ønsker å få mer effekt av markedsbudsjettet. Et reklamebyrå har kunnskap om hvilke kanaler som er mest effektive med tanke på å innhente nye kunder eller drive branding i tillegg til hvor stort budsjett de forskjellige aktivitetene vil kreve.
  • Enklere hverdag. Mediebyrået overtar flere av oppgavene man selv ikke har ressurser eller kompetanse til å jobbe med.
  • Kontroll på markedsføringen. Vi utarbeider en årsplan sammen med våre kunder og vi fungerer alltid som prosjektledere hvor vi sørger for at aktiviteter blir gjennomført til avtalt tid sted og kvalitet.
Kontakt oss
Mediebyrå
Mediebyrå

Nå dine mål med riktig markedsføring

Overordnet målsetting til et mediebyrå er at våre kunder skal få en enklere hverdag og oppnå bedre resultater av sin markedsføring. Vårt mål er i utgangspunktet å forholde oss til det budsjettet som er satt av deg som kunde, og benytte det på en effektiv måte. Noen ganger må budsjettet utfordres, som regel når det er behov for å investere mer i grunnmuren (som f.eks. ny nettside), eller om man har større ambisjoner i forhold til budsjettet.

For at vi skal kunne utforme et forslag til et markedsbudsjett, må vi involvere deg som kunde. Derfor gjennomfører vi alltid kartlegging i samarbeid med kunde, hvor vi får oversikt over hva man ønsker å oppnå med markedsføringen, og hvilke behov, ønsker eller problem vi skal løse. Er et markedsbudsjett satt? Hvilke erfaringer har man fra før? Hvilke fordeler har dere fremfor konkurrenter (Unique Selling Points)? Dette er noen av spørsmålene vi gjennomgår under kartleggingsmøtet for å kunne utarbeide en spesialisert markedsplan. Din jobb som kunde er å vite hva du ønsker å oppnå med markedsføringen – vår jobb som mediebyrå er å vite hvordan det skal oppnås!

Årlig plan for markedsføringen

Som et mediebyrå tar vi alltid betalt for tjenestene vi tilbyr og arbeidet vi utfører, uavhengig av hvilke markedskanaler vi anbefaler. Derfor forholder vi oss objektive i forhold til hvilke markedskanaler vi foreslår. Vår relasjon til kunder er viktig for oss, og vi vil alltid velge det alternativet som vil gi best resultat. Vi utvikler markedsplaner med ett års varighet, og vi har kontinuerlig oversikt over effekten av tiltakene vi har implementert. Etter denne perioden tar vi en gjennomgang av resultatene de forskjellige tiltakene har gitt.

blank
Reklamebyrå

Målbar effekt

Som mediebyrå er vi alltid opptatt av å fremvise dokumentert effekt av tiltakene vi har implementert. Google Tag Manager blir som en hovedregel installert for alle kunder, mens Google Analytics blir benyttet for kunder med nettsider vi har utviklet. Hovedgrunnen til at vi bruker disse programmene er å spore konverteringer og trafikk. Vi kan blant annet spore hvor mange som sender kontaktskjema, eller tar kontakt via telefon og e-post via nettsiden, og hvilke kanaler som har ledet dem inn til nettsiden. Dette er verdifull data vi bruker i vurderingen av hvilke markedskanaler som gir god effekt.

Kontakt oss Google Ads

Ta kontakt i dag og vi finner et relevant forslag til deg!

KONTAKT OSS
Åpne
Dra