Gjennom Nyhamna Expansion Project har over 50 moduler kommet til Nyhamna. Dette er en av de største, på ca 1000 tonn.