Copperstorm til Topps. Film til profilering og rekruttering av nye medarbeidere. Produsert i samarbeid med Korn Reklamebyrå as.